Edisi kali ini memuat beragam informasi. Sawise 220 Anggota Dewan Padha Ditangkepi: KPK tatar anti korupsi kanggo DPR 2019-2024 (hal. 7). Kongres Kebudayaan Jawa II: kupiya amrih kabudayan Jawa mangribawani politike negara (hal. 9). Ngungak Kaendahane Jagad Raya ing Planetarium (hal. 11). Komantan Soddu’ Masyarakat Bondowoso (hal. 17). Pasareyane Sunan Gunung Jati Rinengga Keramik Tandha Tresna Puteri Ong Tien (hal. i). Ngguyang Jaran Kepang ing Bendung Kayangan (hal. 27). Aja Nyepelekake Saraf Kejepit (hal. 37). Wayang Kulit Yogyakarta, Bentuk lan Critane (8): mangerteni Wanda Wayang gaya Yogyakarta (hal. 38). Amrih Storage Smartphone ora Kebeken Gambar Whatsapp (hal. 47). 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.