Jaya Baya, Nomor 41 Minggu II, Juni 2021

Majalah ini terdiri dari beberapa artikel. Kesejahteraan Masalah Paling Utama ing Papua (hal. 4-5), Tren Dhemen Ngritik ing Internet Ampuhe Medsos Ngungkuli Media Massa (hal. 6-7), Waisak, Momen Kanggo Mbangun Kepedulian Sosial (hal. 8-9), Ndhudhah Kaskaya Musik Saka Candhi Borobudur (hal. 10-11), Lukisan Godhong Mbako Regane Nganti Rp 5 yuta (hal. 12), Ternak Bebek, Usaha Samben sing Mikolehi (hal. 13), HUT Kutha Surabaya KA-720 Pertumbuhan Ekonomi Tahun Iki Wiwit Apik (hal. 17), Buta Pringgodani Mapag Wisatawan ing Dieng (hal. 18-19), Tim Bulutangkis Mborong Gelar Ing Kejuaraan Spanyol (hal. 20-21), Crita sambung Mantu (hal. 22-23), Kawruh Agama Bisa Rumangsa (hal. 24), Yasa Listrik Mikrohidro Kanggo Nandur Lombok (hal. 25), Sledong, Dusun Mencil Sing Viral Papane ing Gunung Gudhange Wong Sugih (hal. 26-27), Crita Cekak: Puntadewa Tundhung (hal. 28-29), Crita wayang: Sudamala Ngruwat Sukerta (hal. 30-31), Aja Ngrepotne Anat Putu (hal. 32), Kuntul Wilanten Gelem Rabi Waton Adhine Loro Ketemu (hal. 33), Crita Taman Putra: Canthelane Agus (hal. 34-35), Crita Romansa: es Degan Ngarep kecamatan (hal. 36-37), geguritan (hal. 38), Layang Saka Warga (hal. 39), Ceker lan Endhog Pitik Kanggo Hipertensi (hal. 41), Yuni Eko, Duwe Bisnis Mamin UD Dorang Dodolan Karo Golek Paseduluran (hal. 42) Tahu Enak Rasane (hal. 43), Kemisan Sing Keladuk Dadi Ngemis (1) Saben Kemis Sinuwun Tetinjo Karo Andum Udhik-Udhik (hal 44-45), Nadyan Difabel Ora Gelem Njagakake Wong liya (hal. 46-47), Ana Ana Bae (hal. 48), Crita Misteri (hal. 49), Gong (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.