Jaya Baya, No. 9, Minggu V, Oktober 2022

Ragam informasi tersaji pada edisi kali ini. Fenomena 3 taunan banjir ing ngendi-endi (hal. 4). Banyu jamas Kiai Pradhah iseh dianggep dikeramat (hal. 6). Tembangane Pangeran ing lakon Bhagawad Gita (hal. 8). Uji adrenalin ing wisata aventure Taman Rimba (hal. 10). Sanepan ing crita Golan – Mirah (hal. 12). Ngrasakake panganan saka isine weteng kewan (hal. 13). Beksan Yasan Sultan endah lan adiluhung (hal. 14). Ngawekani banjir Pemkot ngebut proyek saluran (hal. 17). Watu Mbah Kentheng seneng dolan dhewe (hal. 18). Kulit kerang Kaudi bisa tembus Amerika (hal. 20). Warung stop stunting: ngudhunake stunting, sasarane balita lan ibu hamil (hal. 26). Jatim lumbung pangan tingkat nasional (hal. 27). Trikaya: anake Dasamuka gugur ketaman Aji Maundri (hal. 33). Godhong kare ngudhunake kolesterol lan kadar gula darah (hal. 41). Dini Setiawati: rila njumputi uwuh, amrih jejeg cagak panguripane (hal. 42). Gawe lawuh kanggo wanci udan (hal. 43). Profesi stuntman ing Indonesia: pakaryan kebak risiko bayare ora mingsra (hal. 44). Nglabuhi citrane korps klambi soklat (hal. 46).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.