Jaya Baya, No. 7, Minggu III, Oktober 2022

Ragam informasi tersaji pada edisi kali ini. Ngukur sugih utawa mlarate Indonesia (hal. 4). Sewa pesawat pribadi: mburu cepet lan praktis mesisan kanggo gengsi (hal. 6). Ngleluri kriya kuningan warisan jaman Majapahit (hal. 8). Mbangkitake spirit crita Panji (hal. 10). Ngisis murih wayang entuk hawa seger (hal. 12). Pundhen Mbah Raden: patilasan misterius ning kerep dizizrahi (hal. 13). Njaga menu tradhisional ora lali sing modheren (hal. 14). Ujub digawe festival kanggo nglestarekake (hal. 17). Parakan “little China” ing sikile Gunung Sindoro (hal. 18). Ngripta lagu merga tau patah hati (hal. 20). Gubernur ngalembana kegiyatan bakti TNI (hal. 25). Kang lagi moncer: wisata Glamping sarana “healing” caket karo alam (hal. 26). Keratapura: malihane Bathara Guru nodhi Begawan Ciptaning (hal. 33). Kawruh sapala bab herbal (hal. 41). Wiwit kapan becike pacaran? (hal. 42). Aneka sari buah – jus buah (hal. 43). Tari Banjar Kemuning: semangat nelayan misaya mina (hal. 44). Ngresepi suwasana horor ing kampung mati (hal. 46).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.