Jaya Baya, No. 6, Minggu II, Oktober 2022

Ragam informasi tersaji pada edisi kali ini. Gawe patung priyagung kudu nglakoni tirakat (hal. 4). Ngangkat potensi desa mawa budidaya hanjeli (hal. 6). Crita kecekele Aidit: ketua PKI kuwi ndhelik neng njero klambi (hal. 8). Kirab lan pentas seni ngraketake paseduluran (hal. 10). Desain omah limasan: luwih edi katambah modhernisasi interior (hal. 11); Ngenalake aksara Jawa ing hari aksara dunia (hal. 13). Warung sego abang Jirak: ngundhakake pamor segane wong gunung (hal. 14). Bagas Septa Dwi Praseyo: duwe kabisan ngrias, nyanyi, lan main musik (hal. 17). Nani, dhalang topeng Losari: ngleluri kanthi ngenalake marang generasi mudha (hal. 18). Inovasi jamu murih praktis lan didhemeni (hal. 20). Gubernur nyengkuyung petik laut Sendang Biru (hal. 25). Candhi pra-Majapahit ing sangisore pundhen (hal. 26). Prabu Citrawasesa: lega putrane dilamar Raden Arjunasasrabahu (hal. 33). Usus buntu (hal. 41). Umi Malikah, SE Kades Kalipang: nggembol pengalaman saka ketua bhayangkari (hal. 42). Lontong komplit (hal. 43). Repote Solo uwal saka kutha kuliner gukguk (hal. 44). Program konversi kompor listrik: dudu mung urusan ganti kompor anyar (hal. 46).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.