Jaya Baya, No. 52 Minggu V, Agustus 2021

Majalah ini terdiri dari beberapa artikel. Ragad Tes PCR Larange Ora Mekakat Kemenkes Ngedhunake Sawise Jokowi Cawe-Cawe (hal. 4-5), Gusti Mangku Katimbalan 4 Dina Sadurunge Wiyosan (hal. 6-7), Gusti Mangku Baud Mbeksa Bambangan (hal. 8), Siraman Jaranan ing Sendang Sing Disirami Mung Sak Grup (hal. 9), Ambal warsane Kutha Kediri (2) Kuncara Kediri Pupus Amarga Ken Arok (hal. 10-11), Filsafat Niwul Veteran Dwikora  (hal. 12), Serial Kick Off Liga I Bakal Pupus 27 Agustus (hal. 13), Petani Profesi Suci Ing Jaman Kawuri (hal. 14-15), Wali Kota Eri cahyadi Semangati Warga isoman (hal. 17), Konsumsi Who-Wohan Durung Optimal Potensi Gedhe Konsumsi Kurang (hal. 18-19), Slametan Ing pesisir Sapi Kanggo Nulak Tsunami (hal. 20-21), Crita Sambung Mantu (hal. 22-23), Ora Kena Leluwihan (2) (hal. 24), Ecobrick Saka Uwuh Dadi Taman Mranani (hal. 25), Urip Prasaja Cara Baduy Bisa Kalis saka Pande,I (hal. 26-27), crita Cekak Katon Belange (hal. 28-29), Crita wayang Gada Lebur geni (hal. 30-31), Maguru “Kaprasajan” lan Ngurmati Adat Tradsisi (hal. 32), Dewi Antiwati Tata Lair lan Batine Cengkah karo Bapake (hal. 33), Pit Kanggo Bakul Kangkung (hal. 34-35), Sang Asisten Dosen (hal. 36-37), Geguritan (hal. 38-39), Ngudhunake Kadhar Kolesterol Nganggo Jambu kluthuk Abang (hal. 41), Qomarul Lailiah Guru SDN Sing Dadi wasit ing Olimpiade Tokyo (hal. 42), Olahan Welut (hal. 43), Serat Tantu Panggelaran (3); Mulabukane Tlaga Wurung lan Tlaga Kombala (hal. 44-45), HUT Proklamasi 17 Agustus Tanpa Lomba lan Syukuran Tetep Rumesep ing Ati (hal. 46-47), Ana Ana Bae (hal. 48), Ojo Gojekan Ing Kreteg (hal. 49), Gong (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.