Jaya Baya, No. 52, Minggu IV, Agustus 2022

Ragam informasi tersaji pada edisi kali ini. Parpol wiwit ngelus jagone: pilpres 2024 bakal dieloni akeh pasangan (hal. 4). Pameran mobil kepresidenan: mobil dinas Soekarno olehe nyolong saka Jepang (hal. 6). Tokoh pejuang, Sukarni: bocah mbeling kunci dumadine proklamasi (hal. 8). Para mudha ambyur nguri-uri musik tradhisional (hal. 10). Kepala SMKN  Kasihan ngripta the me song IOI (hal. 12). Guwa Jepang Berbah: guwa gaweyan kang endah (hal. 13). Nandur klapa genjah: wite cendhek wohe mblader (hal. 14). Perajin tepas ngiprik sumelang bakal cures (hal. 17). Dolan menyang desa pariwisata Pandean: ngrasakake iline kali ngematake swara lesung (hal. 18). Tumpangsari dhele lan tebu; pemerintah ora perlu impor gula lan dhele (hal. 20). Bambang Irianto laris dadi pawicara: nyulap kampung kumuh dadi seger tur resik (hal. 26). Prabu Haywana: Ratu Sabrang Angejawa golek usada putrine (hal. 33). Facial pasuryan (hal. 41). Welly Kumalasari Purnama, M.Pd.: guru seni budaya sing seneng seni kriya (hal. 42). Gawe lawuh kanggo mbontot (hal. 43). Wrung kopi klothok: percaya wae marang kajujurane sing tuku (hal. 44). “Pengabdi setan 2” gawe kondhang rusun mangkrak (hal. 46).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.