Jaya Baya, No. 51 Minggu IV, Agustus 2021

Majalah ini terdiri dari beberapa artikel. Sasmitane “Mr President” Gawe Deg-Degan Jakarta Bakal Kelem 10 Tahun Maneh (hal. 4-5), Politisi Padha Nyolong Start 2024 Dhemen Mejeng ing Baliho Nalika Rakyat Lagi Prihatin (hal. 6-7), Ambal Warsane Kutha Kediri (1) Nemahi Mangsa Kuncara Jaman Prabu JayaBaya (hal. 8-9), Bulak Pepe Katelah Kampung Kebo Saben Omah Ngingu Kebo Luwih Saka 10 (hal. 10-11), Wong Jawa Ngingu Jago Ora Sauger Klangenan (hal. 12), Ngarepake Kethoprak Bali Munggah Panggung (hal. 13), Petungan Dina ing Penanggalan Jawa 1 Sura ora Padha Karo 1 Muharam (hal. 14-15), Atusan Bocah Kutha Madiun Dadi Lola Karana Pandemi (hal. 17), Desa Trangsan Bisa gawe Pethi Mati Saka Penjalin (hal. 18-19), Gastronomi Salatiga Kajurung Nyawijine Kuliner Multietnis (hal. 20-21), Crita Sambung Mantu (hal. 22-23), Ora Kena Leluwihan (1) (hal. 24), Tumbal Wedhus Kendhit kanggo Nulak Pandemi (hal. 25), Sastrawan Anjrah Lelono Broto Merga Madha Jeneng Urusane dadi Dawa (hal. 26-27), crita Cekak Murwani (hal. 28-29), Crita Wayang Gada Lebur geni (hal. 30-31), Gumantining Windu (hal. 32), Ditya Kala Puthadaksi Yen Mentheleng Mripate Ngetokake Geni (hal. 33), Watak Males (hal. 34-35), Jodho Pilihan Bapak (hal. 36-37), Geguritan (hal. 38-39), Mupangate Kembang Kacapiring (hal. 41), Perjuwangane Yuni Nggayuh Juara Siji “story Telling” Sa-DIY (hal. 42), Olahan Waluh Kuning (hal. 43), Serat Tantu Panggelaran (2): Nyathet Kraton lan Gunung-Gunung ing Tanah Jawa (hal. 44-45), Kebon Buah Naga Mikolehi Yen Bengi Dipadhangi (hal. 46-47), Ana Ana bae (hal. 48), Digoncengae Wong Jubah Putih (49), Gong (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.