Jaya Baya, No. 51, Minggu III, Agustus 2022

Edisi kali ini memuat beragam berita. Kapitayan Dhalang Wayang Sasak: crita lampan lahat dianggep sakral (hal. 4). Ngajar tari ing Inggris: akeh tantangane duwe siswa asing (hal. 6). Dokurama Soekarno: paraga utama Soekarno diperanake wong papat (hal. 8). Beteng Van Der Wijck: seksi bisu perjuwangan Pangeran Dipanegara (hal. 10). Musik Jazz mlebu desa tanpa bayar (hal. 12). Bedhol pusaka diajab dadi magnet wisata (hal. 13). Nandur sawo jumbo asile mikolehi (hal. 14). Ruwatan tumpak celeng wayange garingan (hal. 17). Ngicipi rasane soto Lamongan: ngolahe ora rekasa rasane mirasa (hal. 18). Gedhung UGM katetepake bangunan cagar budaya (hal. 20). Nuwuhake sadhar lingkungan: perduli Kali Ciliwung ing kalangan mudha (hal. 26). Dhadhungawuk: tugase angon Kebondanu klangenane Hyang Endra (hal. 33). Mupangate kucai bisa nyegah osteoporosis (hal. 41). Siti Rokaiyah Direktur Bumdesm Abadi: sengkud mrantasi bank thithil (hal. 42). Jajanan merah putih (hal. 43). Maju mundur rencana pemerintah: tiket Pulo Komodo wurung mundhak (hal. 44). Pasar Barongan ing Desa Mojotrisno: dhuwite saka pring plastik ora entuk mlebu (hal. 46).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.