Jaya Baya, No. 50 Minggu III, Agustus 2021

Majalah ini terdiri dari beberapa artikel.  Kiprahe Para Relawan Dapur Umum Rila Ngedol Mobil Loro Tetulung warga Isoman (hal. 4-5), Bulutangkis Ngukir sejarah Emas Sing Dieneteni Sangang Taun Suwene (hal. 6-7), 2 Taun Ora ana Kemajuane program kendaraan Listrik Kesrimpet Infrastruktur (hal. 8-9), Pusaka-Pusaka Kraton Yogya Entuk Pakurmatan mligi Merga Duwe Daya Ampuh (hal. 10-11), Ing Tembang Jagad Anyar Soimah Kekembeng Eluh (hal. 12), Tilas desa Pardikan Isih Butuh Banyu Resik (hal. 13), Maca sasmita Sinandhi Saka Prastawa pandemic (hal. 14-15), Gagak Dianggep Nggawa warta Ala (hal. 17), Olympia, Mula Bukane Olimpiade Arsitekture gawe Gawoke Wisatawan (hal. 18-19), Gumregahe Masyarakat Pandanan Mbalekake Kaendahan bahari (hal. 20-21), Crita sambung mantu 9hal. 22-23), Tata Krama Bale wisma (2) (hal. 24), Anaka-Anake Sukses kuliah karana Ngingu sapi (hal. 25), Tampah neng Jawa wiwit Dialalekake Kecekal Bakul Manca Regane Dadi Rp 4,2 Yuta (hal. 26-27), Crita Cekak Pathok (hal. 28-29), Crita Wayang Gada Lebur geni (hal. 30-31), Obrolan Cablaka (hal. 32), Prabu Kirmira Males Pati Marang Pandhawa Malah Nemahi Pati Dhewe (hal. 33), Undur-Undure Adi Ilang (hal. 34-35), Crita Romansa Kanggo Pawitan (hal. 36-37), geguritan (hal. 38-39), Penyakit Kulit Sing Gampang Nyerang Wong Diwasa (hal. 41), “Iki Lho Identitase Mojokerto” (hal. 42), Gawe Dimsum (hal. 43), serat Tantu Panggelaran (1) Medhar Bab Legenda ing Tanah Jawa (hal. 44-45), Labuh labute Tukang Dhudhuk Kuburan Ora Kenal Wayah Bayare Saikhlase (hal. 46-47), Ana Ana Bae (hal. 48), Omah Mikul Kuburan (hal. 49), Gong (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.