Jaya Baya, No. 50, Minggu II, Agustus 2022

Edisi kali ini memuat beragam berita. NU kepyakan fashion show: iki dudu nyaingi Citayam fashion week (hal. 4). Gutonan cara Ki Dhalang: gawe gayeng swasana ngerti papan lan paraga (hal. 6). Ritual 1 sura sepisanan Sendhang Sumur Welut (hal. 8). Tumbak Kyai plered kebak misteri lan crita (hal. 10). Haul PB X tinengeran mbabar Alquran Jawi (hal. 13). Negesi tembung mardika: ora isin marang kabudayane dhewe (hal. 14). Koni Jateng sinau sukse Porprov Jatim (hal. 17). Warung SGPC Bu Wiryo: mahasiswa entuk ngutang waton aja “dharmaji” (hal. 18). Nikamti jamu Jawa ing suwasana kafe (hal. 20). Ambalwarsa PPSJS ka-45: Rohmad Djoko Prakosa dadi ketua anyar (hal. 25). Nepungake marang remaja: musike keroncong lagune genre pop (hal. 26). Dasawilakrama: anake Dasamuka gagal males pati Prabu Rama (hal. 33). Penyakit sing ditularake saka kewan (hal. 41). Sany Repriandhini: keraya-raya ngleluri kabaya lan sanggul (hal. 42). Jajanan kanggo sangu sekolah (hal. 43). Beasiswa Pemerintah muspra: mahasiswa neng manca sawise lulus lali mulih (hal. 44). Gawe sikil palsu: kanggo nulung sapepadha difabel (hal. 46).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.