Jaya Baya, No. 5, Minggu I, Oktober 2022

Ragam informasi tersaji pada edisi kali ini. Taun iki udane bakal luwih akeh (hal. 4). Ngoyak paran dunung padhelikane bjorka (hal. 6). Jebule rayap uga gelem mangan dhuwit (hal. 8). Ngalap berkah lan rejeki ing tradhisi Ya_Qowiyyu (hal. 10). Praska Arwi Restanto: ngembangake hobi dadi prestasi (hal. 12). Lampor, sasmitane kali pinuju banjir (hal. 13). Serat Sindujaya: tuwuhe desa nelayan ing pesisir lor Jatim (hal. 14). Semak belukar dhemen nekani situs lan patilasan (hal. 17). Ngicipi mangsakan ndesa ing omah bong supit (hal. 18). Tri Broto Wibisono: ora jeleh ngleluri seni tanpa pituwas (hal. 20). Wisata kya-kya bali gumregah maneh (hal. 25). Cak Sapari pelawak tanpa tandhingan (hal. 26). Prabu Curiganata: matine ketaman alugara dening wasi jaladara (hal. 33). Ketumbar, banyune mupangati (hal. 41). Dwi Kartika Rahayu: mantan wartawati kang dadi pelukis (hal. 42). Masakan saka tahu lan tempe (hal. 43). Ngangkat drajade kopi pegunungan Papua (hal. 44). Nembe sepisanan iki: petik laut Tuban digelar bebarengan (hal. 46).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.