Jaya Baya, No. 49 Minggu II, Agustus 2021

Majalah ini terdiri dari beberapa artikel. Mapag Taun Alip 1955 Kahanan Isih rekasa Nanging Tetep Optimistis (ahal. 4-5), Alas Sumatra Bisa Oncat Saka Situs Warisan Donya (hal. 6-7), Artefak Indonesia Ditemoake Ing AS Dewa Syiwa Wekasane Ketemu ing New York (hal. 8-9), Papan Pembantaian Ula Kampung Ula Sesasi Ngasilake Kulit 4 Ton (hal. 10-11), Bathik Tulungagung Wiwit Gumregah (hal. 12), Lukisan Saka Debog Luwih Ramah Lingkungan (hal.13), Sega Jagung Bothok Yuyu Keplek Ilat Sing Numani (hal. 14-15), Surabaya Banir Bantuan Kanggo Pasien Covid-19 (hal. 17), Ngangkat Duren Wonosalam Minangka Potensi Wisata (hal. 18-19), Trem lan sepur Mupus Transportasi Kali (hal. 20-21), Crita Sambung Mantu (hal. 22-23), Tata Krama Bale Wisma (1) (hal. 24), Nandur Jambu Deli Bisa Gawe Eseme Ati (hal. 25), Tetep Lumintu ing Mangsa pandemic Tansaya Akeh Kanoman Ambyur ing Bisnis Kuliner (hal. 26-27), Crita Cekak Orderan (hal. 28-29), Crita Wayang Gada lebur Geni (hal. 30-31), Obrolan cablaka (hal. 32), dewi Surtikanthi Suduk sarira Bela Gugure Adipati Karna  (al. 33), Crita Taman putra criping Gedhang (hal. 34-35), Crita Romansa Pranyata, Status WA-mu (hal. 36-37), Geguritan (hal. 38-39), Mupangate Godhong Mangkokan Kanggo Kesehatan (hal. 41), Windy Cantika Aisah Sukses merga Donga Ibu Saka Ngomah (hal. 42), Macem-Macem Olahan Tofu (hal. 43), Si Tukang Angon Wedhus Ngarumake Merah-Putih (hal. 44-45), Warta Pandemi Mbingungi Sing Sumebar ing medsos (hal. 46-47), Ana-Ana Bae (hal. 48), Sate Campur set Bosok (hal. 49), Gong (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.