Jaya Baya, No. 49, Minggu I, Agustus 2022

Edisi kali ini memuat beragam berita. Monumen Marianburg, Suriname: pepeling keturunan Jawa marang tekane buyute (hal. 4). Kebo Nyai Apon mati ngarepake Grebeg Sura (hal. 6). Film Ki Ageng Donoloyo: meh kabeh paragane ora tau main film (hal. 8). 20 tauh Timor Leste mardika: masyarakate ora bisa lali marang Indonesia (hal. 10). Merdeka belajar nganggo media wayang umbul (hal. 12). Empu Kiman: dadi seniman pahat ngetutake angen-angen (hal. 13). Lurisae Farm Purworejo: papan edukasi wedhus kelas premium (hal. 14). Nggugah ekonomi kreatif kanthi pameran bonsai (hal. 17). Soto Triwindu Solo: enake dumunung ing kaldhu sapine (hal. 18). Nglaras urip sarana meditasi (hal. 20). Pemkot Surabaya mempeng nggarap saluran banyu (hal. 25). Tunjungan fashion week diarahake neng Balai Pemuda (hal. 26). Prabu Jonggirupaksa: ngayunake Dewi Citrawati kasoran klawan Sumantri (hal. 33). Mupangate murbei (hal. 41). Suhartatik, M.Pd.: guru sing baud gawe cerpen lan puisi (hal. 42). Demo masak neng pawon JB (hal. 43). Penipuan online tansaya marak: masyarakat butuh literasi digital (hal. 44). Pisonia wit endah nanging paling sadis (hal. 47).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.