Jaya Baya, No. 48, Minggu V, Juli 2022

Edisi kali ini memuat beragam berita. UMP Jakarta dianulir PTUN: buruh kelangan bayar Rp. 68.000 sesasi (hal. 4). Mengeti 800 tahun Singhasari: kerajaan gedhe ing Jawa luput entuk kawigaten (hal. 6). Candranegara V: Bupati Jawa kapisan sing dhemen traveling (hal. 8). Bibit, bobot, lan bebet manut Serat Nitimani (2): gemi, nastiti, ngati-ati tumrape para wanita (hal. 10). In memoriam Djajus Pete: mabur sawuse manuk-manuk mabur (hal. 12). Timlo bukti akulturasi keplek ilat: modifikasi kimlo nyogokake ilat Solo (hal. 13). Joglo Eyang Darma Manggala: paling tuwa ing Ngawi ora mlebu cagar budaya (hal. 14). Kota Madiun mantu: masang sambung tuwuh rekor paling akeh sadonya (hal. 17). Mapag taun anyar ehe 1956: amping kelir krisis pangan (hal. 18). Wangine kenanga, potensi ekspor sing mencutake (hal. 20). Inovasi kriya Yu Payem nembus pasar mancanagara (hal. 26). Prabu Pujinggalawa: putrane Prabu Rama rabi karo anake Indrajit (hal. 33). Ngawekani gejala “jet lag” (hal. 41). Fitriya Dhevi Rismayati: saka donyane presenter dadi wong kantoran (hal. 42). Masakan ala resto (hal. 43). Citayam Fashion Week: gaya ekspresi remaja saka tlatah pinggiran (hal. 44). Dianggep duwe kakuwatan gaib: tugu Wates karaton dadi papan sesirih (hal. 46).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.