Jaya Baya, No. 48 Minggu I, Agustus 2021

Majalah ini terdiri dari beberapa artikel.Toko Online Dadi Ajange Pedagang Main Rega Obat lan Oksigen (hal. 4-5), Wartawan Dadi Kurbane Corona Liputan Warta Pandemi Lali Keslametane Dhewe (hal. 6-7), Nasibe Nelayan ing Nagara Bahari Makarya Nantang Bebaya Asring Kasrimpet Hukum (hal. 8-9), Kreativitas Kuncine Seniman Ngawekani Mangsa Pandemi (hal. 10-11), Ngresepi Kaendahan Pegunungan Pacet (hal. 12), Nglaras Gamelan Kudu Kanthi Ati Seneng (hal. 13), Laku Utama Amanat Galunggung (hal. 14-15), Ndhalang Pendidikan Ora Kudu Ngguroni (hal. 17), Nguripake Kerajinan Kotagede Butuh Inovasi Perajin Ing Babagan Digitalisasi (hal. 18-19), Pecel Pincuk Mak Ni Saporsi Mung Rp. 4.000 (hal.20), (Crita Sambung Mantu (hal. 22-23), Kawruh Agama Dadio Uwong Kang Manfaat (hal. 24), Bedhaya Sukomulyo Ngugemi Wasiate PB XII (hal. 25), Busana jawa Kebak Kapitayan Suwek Nyangkem Kodhok Sasmita Kudu Ngati-Ati (hal. 26-27), Cerita Cekak Golek Rewang (hal. 28-29), Crita Wayang Gada lebur Geni (hal. 30-31), Obrolan Cablaka (hal. 32), Dewi Gandawati Ngasorake Ratu Mungsuh Api-Api Gelem Dipek Bojo (hal 33), Pit Mini Abang (hal. 34), Crito Romansa Godhong Suruh Japa Mantra (hal. 36-37), Geguritan (hal. 38), Migren Sawijinng Jinis Lara Sirah (2) (hal. 41), Yetty Anggraeni Nadyan Job Sudo Isih Bisa Disyukuri (hal. 42), Gawe Nugget Gampang, Murah lan Meriah (hal. 43), Lara Lapane Haji Jaman Biyen (2) Para Haji Dicubriyani Arep Gawe Kraman (hal. 44-45), Crita Kayu Kuciwa, Mbah Jegot Wanci Sepi Malih Dadi Ula gedhe (hal. 46-47), Ana-Ana Bae (hal.480, Crita Misteri Mambu Menyan (hal.49), Gong (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.