Minggon Kulawarga Basa Jawa edisi kali ini memuat beragam berita. 51 Persen Saham freeport Kasil Dicekel Pemerintah (hal. 4). Presiden Jokowi Ngresmekake PLTB Sidrap (hal. 6). Zohri Pancen Hebat Juwara Lari Sejagat (hal. 8). Soesilo Toer Doktor Ekonomi Saka Rusia: ing mangsa tuwane dadi pemulung (hal. 10). Wisata Andelane Kabupaten Banyuwangi: geni biru ing Kawah Ijen mega kawahe asam banget (hal. 18). Pasar kangen, mligi kanggo nostalgia: ngicipi tela bajingan saporsi mung Rp. 5.000 (hal. 20). Kapitayan Mistis ing Suwalike Bathik: filosofi dina selasa kliwon kanggo wiwit mbathik (hal. 44). Kirab Pusaka Kyai Bondan ing Gadungan: murih lumintu minangka lumbung pangane puncu (hal. 46). 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.