Jaya Baya no. 47, Minggu IV Juli 2021

Majalah Jaya Baya  pada edisi kali ini menampilkan beberapa artikel diantaranya: PPKM durung katon hasile: Anggaran kementrian dikepras kanggo ngragadi pandemic (hal. 4), Topeng mengku karep maneka: jejangkepan tumekaning ritual sakral tumekaning jogged rakyat(hal. 6),Mengeti hari sungau nasional: Ora ono kali kang kalis saka pencemaran (hal. 8), Ulur-ulur manten pari ritual mulyake banyu (hal.10), Ngudi kasarasan manut jawa kuna (hal. 12), Degan bakar laris manis ing mangsa pandemi (hal. 13), Saka ketep pass ngresepi endah gunung lima (hal. 14), Puan Maharani vaksinasi massal ing Surabaya (hal. 17), Sensasine masakan jawa olahan warung Jadoel (hal. 18), Komikus kelas donya asale saka ndesa (hal. 20), Jawa biyen produsen gula paling gedhe sadonya (hal. 25), Tambal ban online siap leladi 24 jam (hal. 26), Patih Pancatnyana kupinge diperung Arjuna nalika mboyong Samba (hal. 33), Migren sawijing jinis lara sirah (hal. 41), Ria Wardhaningtyas kasil nangkarake mnauk kenari (hal. 42), Lar alapane haji jaman biyen : Padha karo pamit arep budhal mati (hal. 44), Tim Commbat tugase OTT brastho tawon endas tanpa dibayar (hal. 46).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.