Jaya Baya No. 46 Minggu III Juli 2021

Dalam edisi kali ini majalah berbahasa jawa Jaya Baya menyajikan berbagai artikel diantaranya: Bale Kora Surabaya dadi bengkele terbela (hal. 4), Bisnis hewan kurban ora surut katerak pandemic (hal. 6), Program reformasi agraria: Ora otomatis ngilangi kasus sengketa tanah (hal. 8), Ngajak masyarakat digital luwih wasis lan suba sita (hal. 10), ngenalake tari lan bakwan neng nagara Hungaria )hal. 12), Biyen dienggo priyagung saiki pengganggone rakyat (hal. 13), Goa ngerong kombinasi kaendahan alam lan mistik (hal. 14), New Malang Pos lair ing satengahing pandemic (hal. 17), Harsono dadi milyader karana cilok Edy (hal. 18), Seniman Sidoarjo sinau beksan alus Kraton Solo (hal. 20), Janur peramal ing makame Yosodipuro (hal. 25), Mbok Yem: Wanito prakosa ing puncaking lawu (hal. 26), Raden Nilawarna: Satria Bagus sampurna sratine manuk Anjaliretna 9hal. 33), Kitolod: Ngusadani lara mripat (hal. 41), Sejarah wayang lan tradisi pakeliran: Prajanjen Giyanti nuwuhakagrag Solo lan Yogya (hal. 44), Ki Manteb Soedarsono: Wiwit ndalang murwat nganti dalang sabet (hal. 46), Hrmoko saka wartawan nganti dadi kepercayaan Soeharto (hal. 47).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.