Jaya Baya, No. 45, Minggu II, Juli 2022

Edisi kali ini memuat beragam berita. Wigatine misi bedhamen Jokowi: perang Ukraina nuwuhake masalah pangan donya (hal. 4). Tanduran ngandhut nikel bisa njaga lingkungan (hal. 6). Kembar siam saka Lombok Timur: 3 taun Annaya – Innaya ngenteni bisa urip normal (hal. 8). Nguri-uri jebug sarana kanggo ngusir roh jahat (hal. 10). Swastamita Arunika: nampilake sulistiyane para putri nusantara (hal. 12). RM Tirto Adhi Soerjo: pejuwang sepi ing pengakon (hal. 13). Dongeng kancil wiwit jaman Majapahit: kudu dibesut maneh murih trep karo jaman (hal. 14). Wisata ing Kali Pepe Land: ngenggar ati sinambi njajan ing Pasar Wutah (hal. 17). Piwulang adiluhung ing cakepan gendhing (hal. 18). Sate ilir sing dodol Madura Angejawa (hal. 20). Omah padat karya nulung ewonan MBR (hal. 25). Pura Ulun Danu: kaendahane ngrenggani lembaran dhuwit Rp. 50.000 (hal. 26). Dewi Sayempraba: nyugata racun anoman nganti mripate wuta (hal. 33). Manfaat tanduran genjer (hal. 41). Anggra Ayu Rucitra: ilmuwan sing baud nyindhen (hal. 42). Masakan saka daging kambing (hal. 43). Pilih usaha kripik timbang dadi guru (hal. 44). Crita prihatin suwalike topeng badhut lucu (hal. 46).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.