Jaya Baya, No. 44, Minggu I, Juli 2022

Edisi kali ini memuat beragam berita. Niteni wayang gaya Yogya: paraga lanang njangkah kaya wong mlaku rikat (hal. 4). Nggelar tiban nalika mangsa ketiga teles (hal. 6). Ratu Kalinyamat mbangun Jepara dadi bandar gedhe (hal. 8). Pengetahuan haul BK KA-52: nuladhani kang becik saka sang proklamator (hal. 10). Khofifah ngajab para OPD nindakake sinergi (hal. 11). Ambal warsa Kutha Madiun ka-104: ngepyakake Puntadewa mbangun nagara (hal. 12). Mung tamat SMP dadi juragan bekicot (hal. 13). Ngresepi piwulang gesang saka masakan rendhang (hal. 14). Baznas Surabaya nebus 729 ijazah (hal. 17). Jaranan Turangga Yaksa: saka panulak balak dadi tontonan rakyat (hal. 18). Mahasiswa saka manca sinau tradhisi ing sawah (hal. 20). Istana Bogor saksi biksu lumakune sejarah (hal. 26). Dewi Jaruni: anake sarpakenaka nedya males pati (hal. 33). Kasarasan gringgingen pratandha jinis penyakit tartamtu (hal. 41). Hapri Shinta Nirmala: kethoprak ndadekake srawung luwih jembar (hal. 42). Jajanan ora nganggo digoreng (hal. 43). DPR aweh cuti babaran 6 sasi: pekerja wanita bisa katog nusoni bayine (hal. 44). Para jawara Betawi dadi jeneng dalan: njenengi dalan butuh kajian sejarah (hal. 46).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.