Jaya Baya, No. 43, Minggu IV, Juni 2022

Edisi kali ini memuat beragam berita. Banjir rob Pantura Jawa: tata ruang semrawut lan pemanasan global (hal. 4). Mas Gibran pameran UMKM: kepyakan seni budaya ing dalan Kutha Paris (hal. 6). Bersih Desa Blitar: wajib kepyakan Tayub warangganane iseh prawan (hal. 8). Memet tradhisi lawas saiki dadi atraksi wisata (hal. 10). Golek petung dina becik ngangkat Mbah Penthul (hal. 12). Juragan pigura lulusan SMP omzete Rp 500 yuta sesasi (hal. 13). Milih busana kudu ramah lingkungan (hal. 14). Kalimas dadi andelan wisata banyu Surabaya (hal. 17). Eksotika TN Manusela: suwarga tumrape pandhemen flora-fauna (hal. 18). Wiwit akeh entuk tanggapan: Kesenian Ludruk wiwit gumregah (hal. 20). Gubernur ngepyakake maskot Porprov Ka-VII (hal. 25). Nadyan mung cat air lukisane ngedab-edabi (hal. 26). Cak Agus Kuprit: nerbitake kumpulan kidungan Ludruk (hal. 27). Prabu Kismaka: menyang Tegal Kurusetra nedya bela pati bapake (hal. 33). Tanduran pasren ngiras kanggo tamba (obat) (hal. 41). Hj. Dr Eistianah Retno Puruhita, SE: bocah enom aja nganti kelangan tata krama (hal. 42). Lawuh sarwa dikukus enak lan praktis (hal. 43). Ora becik kanggo bocah: susu kental manis jebule dudu susu (hal. 44). Pemkot Madiun aweh kawigaten marang difabel (hal. 46).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.