Jaya Baya, No. 43, Minggu IV Juni 2021

Majalah ini terdiri dari beberapa artikel. Sembako lan Pendidikan Kena PPN Draf Revisi Pajek Bocor, Sri Mulyani Diundhamana (hal. 4, 5 lan 25), Kapolri Nabuh Bendhe Perang Mungsuh Preman (hal. 6-7), Nomophobia Nuwuhake Rasa Stres lan Bingung (hal. 8-9) Rehabilitasi Terumbu Karang Luwih Murah Nganggo PVC (hal. 10-11), Nyumbang Manten Sogugan Wong Siji Bisa Rp 1 Yuta (hal. 12), Sukses dadi Youtuber Difitnah Ngingu Pesugihan (hal. 13), Mikat Wisatawan Mawa Tradhisi Kriya Wayang (hal. 14-15), Lintang Kairo Sindhen Cilik Sing Duwe bakat Gedhe (hal. 17), Kates saka Amerika Latin Sing dadi Suvenir Dieng (hal. 18-19), Tenun Parengan Suthik Mati Kepangan jaman (hal. 20), Tumuju Gesang Sukses (2) (hal. 24), Sumur Jaman Majapahit Ditemokake ing Wajak Lor (hal. 25), Toeti heraty Noerhadi Penyair kang Darbe Gelar Dokter Nganti Filsafat (hal. 26-27), Crita cekak: Sanga sanga (hal. 28-29), Crita Wayang: sudamala Ngruwat Sukerta (12) (hal. 30-31), Butuh Kanca Jagongan (hal. 32), Prabu Anom Brajadhenta Sukmane Maning Pusaka ing Epek-Epeke Gathotkaca (hal. 33), Crita Taman Putra: Sepatune Yuli (hal. 34-35), Crota Romansa: Panen Gabah Panen Tresna (hal. 36-37), Maag Cukup Diusadani Nganggo Bahan Alami (hal. 41), Wanita Pujakesuma Medan Rukun, Raket, Regeng, Rumeksa (hal. 42), lawuh Buncis Kanggo Diabetasi (hal. 43), Sejarah Wayang lan Tradisi Pakeliran (1) Wayang Dadi Tontonan Adicara Jumenengane Putri Shima (hal. 44-45), Piwulang Tinggalan HM Soeharto Dalane Waskitha Niteni, Aja Ndhisiki Kersa (hal. 46-47), Ana Ana Bae (hal. 48), Crita  Misteri: ditagih Utang Pak kaji (hal.49).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.