Majalah mingguan berbahasa jawa ini menampilkan beberapa artikel diantaranya: Belanja 8 Yuto ngisor bisa njupuk omah tapera (hal. 4), erick Thohir Macut bongkar pasang: Perusahaan dhemit bakal disuntik mati (hal. 6), Pandemi ing Arab saudi angot maneh (hal. 8), Jagating Bayu Saptama: Saka kethoprak ganti masak ( hal. 10), Objek wisata Deles rusak merga penambangan liar (hal. 12), Langgam Keroncong kang nerak paugeran (hal. 14), Tedhak turune Pesjati uga mbrastha pageblug (hal. 17), Kulit baya didhemeni omah mode ing Eropa (hal. 18), Dlancang saha mangsi saking bahan sarwi alami (hal. 26), Aweh pitutur becik kanthi sarana dongeng (hal. 42), Kaciptane aksara lan kapitayan marang dewa (hal. 44). 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.