Jaya Baya, No. 42, Minggu III Juni 2021

Majalah ini memuat beberapa artikel dengan bahasa Jawa. Covid-19 Mundhak Ndadra Sawise Telasan Topak (hal.4-5), Taun iki Batal Maneh Antrian Haji Nganti 2050 (hal.6-7), Pujakesuma (Putera Jawa Kelahiran Sumatra) Ngugemi lan Nglestarekake Tradisi lab Budaya Jawa (hal.8-9), Endahe Sawah Brambang Kaya Kutha Las Vegas (hal.10-11), Sugeng Tindak Pambeksa Kraton Surakarta (hal.12), Gronjong Wariti, Papan Wisata Madeg Saka Krentege Warga (hal.13), Tilas Omahe Gubernur Jenderal Wurung Dibongkar, Disulap Dadi Galeri (hal.14-15), “kraman” kelompok 7+ ing Tembi Rumah Budaya (hal.17), Ngangkat Panguripane Petani Dadi Crita Wayang Beber (hal.18-19), Umbul Donga lan Meditasi ing Patilasane Ajisaka (hal.20), Gebrakan 100 Dina Eri-Armuji Ngowahi Surabaya (hal.25), Kagiyatan sing Nyenengake Paling Didhemeni Para Sepuh (hal.26-27), Dewi Titisari Wurung Dimantu Ngastina, Dadi Sisihane Irawan (hal.33), Duwet Becik Kanggo Diabetesi (hal.41), PAC Fatayat Waru Ngolah Jelantah Dadi Beasiswa (hal.42), Jajan Saka Pohung lan Tela Rambat (hal.43), Turbin Jepara, camilan Sugih Karbo lan gurih (hal.44-45), Kemisan sng Keladuk dadi Ngemis (2), Kridha lumahing Asta Pakaryan sing Mikolehi (hal.46-47).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.