Jaya Baya, No. 41, Minggu II, Juni 2022

Edisi kali ini memuat beragam berita. Regane kagiyatan tandha ekonomi wiwit gumregah (hal. 4). Hari jadi Lamongan: tontonan regeng sawise pandhemi (hal. 6). Ora sranta ngenteni 2 taun: para menteri padha lelumban pasang baliho (hal. 8). Relief tantri Candhi Mendut inspirasi kartun Tom & Jerry (hal. 10). Sindhen Jepang, Hiromi Kano: butuh wektu 5 taun nyinau karawitan (hal. 12). Kreteg darurat dibangun mung kanggo 8 sasi (hal. 13). Dhagelan Mataram: netepi unen-unen guyon parikena (hal. 14). Songkok gedebog nate antuk juwara 1 (hal. 17). Ngayomi penyu langka ing taman Kili-Kili (hal. 18). Ziarah ing Makam Singomodo: yen gegayuhane kabul kudu mbeleh wedhus (hal. 20). Khofifah ngajak sinergi Bupati lan Wabup Pamekasan (hal. 25). “Utang” kanggo gladhen sandiwara audio Basa Jawa (hal. 26). Prabu Subranta: rayine Prabu Rama jumeneng ing Widurisabda (hal. 33). Suket balung mbrastha diabetes (hal. 41). Sulistyowati, Kades Bugel: urip sehat kanthi ngedol uwuh (hal. 42). Gawe jajan enak lan gampang (hal. 43). Farid “Geprek Ndower”: ora medhit ngajari sing kepingin mandhiri (hal. 44). Tren bisnis startup wiwite surem: biyen digadhang-gadhang saiki padha PHK massal (hal. 46).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.