Jaya Baya, No. 39, Minggu V, Mei 2022

Beragam berita tersaji pada edisi kali ini. Mrihatinake Ndalem Kusumobraton: omah Pangeran Karaton dadi sitaan kejagung (hal. 4). Elon Musk digadhang nggarap nikel Indonesia (hal. 6). Museum mini Jombang nyimpen tinggalan Majapahit (hal. 8). Ngedhuk Sendang Asmoro ora sembarang pawongan (hal. 10). Manteb gawe Barongan nadyan jaman wis owah (hal. 13). Beteng Pendhem Ngawi direnovasi tanpa ngowahi (hal. 14). Festival rujak uleg ngramekake HJKS ka-729 (hal. 17). Sega wiwit, saka sawah mlebu rumah makan (hal. 18). Produk inovatif watu untunge bisa Rp 1,5 miliar (hal. 20). Pangeram-erame Masjid Agung Surakarta: jam istiwak kanggo tetenger wektu salat (hal. 25). Ekspedisi Bengawan Solo: ndhudhah kaskaya sejarah kang suwe kapendhem (hal. 26). Raden Dursala: anake Dursasana digadhang bisa nyirnakake Pandhawa (hal. 33). Woh rembusa nyegah anemia (hal. 41). Profesor Rachmah Ida: kacathet dadi top 100 scientist social sciences (hal. 42). Jajanan sehat kanggo bocah-bocah (hal. 43). Gandane kayu gaharu ndadekake regane salangit (hal. 44). Judhi online ndrebala mbareng pandhemi (hal. 46).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.