Jaya Baya, No. 38, Minggu IV, Mei 2022

Beragam berita tersaji pada edisi kali ini. Penyakit anyar sing gawe geger: hepatitis akut bakal dadi peneruse Covid-19? (hal. 4). Maju mundur pemerintah ngecakake cukai plastik (hal. 6). Masjid Edi ing satengahe kebon kopi: papane ngibadah sarta nyinau agama (hal. 8). Jaranan Tulungagung ngenteni bisa manggung (hal. 10). Situs Pande gong bali didhudhuk maneh (hal. 12). Grebeg sawal sawise 2 taun absen: prosesi digawe prasaja nanging tetep regeng (hal. 13). KKN di Desa Penari: sukses crita misteri sing diundur-undur (hal. 14). Festival pecel pincuk: nggugah pariwisata ekonomi Kutha Madiun (hal. 17). Legendha Bakmi Harjo Geno: masake mbaka siji sanajan ngantri akeh (hal. 18). Kreteg Gladhak Perak seksi sejarah agresi I (hal. 20). Ngragadi mbangun dalan desane Rp 2,8 M: niyate amal jariyah jebule dadi viral (hal. 26). Dewi Kekayi: bojo enom kepengin anake marisi dadi ratu (hal. 33). Dhaharan sarwa santen (hal. 41). Marijem Kartini saka Kediri (hal. 42). Gawe camilan crepes (hal. 43). Rebab biyen kinarya sarana usada tabib (hal. 44). Ngeruk untung, keslametan dilirwakake: masyarakat ngebaki papan wisata (hal. 46).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.