Majalah mingguan berbahasa jawa  dalam edisi kali ini memuat berbagai artikel diantaranya: Durung kabeh mudheng internet: sensus penduduk online ora ngayuh target (hal. 4), Daerah pada meri ngecakake PSPB: Ono Permen loro cengkah gawe bingunge aparat (hal. 6), Keluarga Krakatau pijer njeblug: Kaserat ing Pustaka Raja Purwa sing misah Jawa lan Sumatra (hal. 8), Si “Kembang Cengkeh” wis sumeleh (hal. 10), Pangabekti setu sepi lumantar online: Maca Mantra Wedha mung rinenggan swara jangkrik (hal. 13), Dol tinuku barang kuna: Apa wae payu didol, ora anarega bandrol (hal. 14), Surabaya all our nyegat covid-19 (hal 17), Didi Kempot konser amal seko ngomah kasil nglumpukake donasi Rp 5,3 Milliar (hal.18), Warung jamu paling tuwa ing Jogja: Durung pepak yen ora ngombe jamu ginggang (hal. 20), 70 Taun Indonesia memitran karo Chino: Pedhot nyambut manutulege iline politik (hal. 26), Sanggar bathik Mbah Guru: Ngajab perajin bathik tansaya ngrembaka (hal. 44), Tirta usada bakal bacin: Sanajan bacin, banyune kanggo masak lan obat kulit (hal. 460. 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.