Jaya Baya, No. 35, Minggu I, Mei 2022

Edisi kali ini memuat beragam berita. Potensi zakat masyarakat akeh during kadhudhah (hal. 4). Mlaku secara alami: Regenari Topeng Lengger lestari tekan saiki (hal. 6). Ngandelake kaendahan alame: pariwisata bisa nguripi kampung homestay (hal. 8). Kampung lali gadget: bocah dislimur sauntara nglalekake ponsel (hal. 10). E-peken ngangkat ekonomi kerakyatan (hal. 12). Bubur Muhdor bali diddum (hal. 13). Sumur kuna Kyai Pleret: dipercaya nyimpen tinggalan perang Jawa (hal. 14). Gamelan kaca saka Pacitan: nabuhe kudu ngati-ati (hal. 17). Disenengi Pak Harto lan SBY: tahu lan kecap mligi njalari tahu pojok enak (hal. 18). Piwulang ing suwalike andum dhuwit riyaya (hal. 20). Khofifah memuji syukur jembatan Ngaglik pulih (hal. 25). Kitab Nitisarasamuccaya: undang-undang Melayu paling tuwa sadonya (hal. 26). Resi Wisrawa: calon bojone anake malah dirabi dhewe (hal. 33). Mupangate sereh abang minangka jamu herbal (hal. 41). Yani Andarwati: pengin usahane lancer lan barokah (hal. 42). Resep kue kering (hal. 43). Antarane APBN karo rakyat: rega BBM subsidi siap-siap mundhak (hal. 44). Demak lan Mataram: punjere syiar Islam ing tanah Jawa (hal. 46).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.