Jaya Baya, No. 31, Minggu I, April 2022

Beragam informasi tersaji pada edisi kali. Pro lan kontra pawing udan: Mbak Rara klakon ndudut kawigaten (hal. 4). Larung sesaji telaga sarangan: nyuwun berkah, didohake saka memala (hal. 6). Sinau aksara Jawa metodhe ngapak (hal. 8). Wayang Sasak wegah mati nadyan angel regenerasi (hal. 10). 10 penerbit entuk penghargaan merga ajeg kirim karyane (hal. 12). Silaturahmi jaranan Kediri ngiras nundhung pandhemi (hal. 13). Dodol endhog gulung: rega receh asile akeh (hal. 14). Nlesih perjuangane telik sandi Mataram (hal. 17). Ngangrang bias mbudhalake Widodo lan bojone umrah (hal. 18). Empal gentong Cirebon menu akultuasi budaya (hal. 20). Khofifah khusyuk dzikir ing Haul Sunan Ampel (hal. 25). Sawise 15 taun ing penampungan: bakul pasar Turi pindhah menyang gedhung anyar (hal. 26). Mupangate godhong jinten (hal. 41). Kades Suyanti: mbudidaya desa luwih maju lan raharja (hal. 42). Maneka sambel (hal. 43). Budaya sehat bangsa ngandhut obat lan donga (hal. 44). Bersanggul nusantara: ajak-ajak bali menyang busana nusantara (hal. 46).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.