Edisi kali ini memuat beragam informasi. Stok beras 2018 iseh turah kokarep impor 1 yuta ton (hal. 4). Tetep rumesep tanpa ogoh-ogoh lan kerameyan (hal. 6). Nggugah sektor pariwisata lumantar ekonomi kreatif (hal. 8). Basa Jawa Tengahan mekar ing jaman Majapahit (hal. 10). Mbetengi budaya saka pengaruh manca (hal. 12).  Ngangkat potensi wisata Sendhang Gedhe (hal.13). Kapitayan jalak lawu lan wong sing kesasar (hal. 14). Koleksine ora pepak pengunjunge sepi (hal.17). Timbang dicolong, swasta diidini ngeruk harta karun (hal. 18). Sawise nemu pusaka, Soleh ngimpi ala (hal. 20). Lemah Pamurbaya dadi tambak dikelola warga (hal. 25). Panen mangsa rendheng petani ngaku rugi akeh (hal. 26). Dewi Ganggastini: dilebokake kaca pangilon kanggo golek sraya (hal. 33). Wijayakusuma, ratu wengi sing sugih antioksidan (hal. 41). Masakan nuswantara (hal. 43). Bisa maneka basa belajar saka internet (hal. 46). Warga bayar PBB nganggo uwuh (hal.47).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.