Beragam  informasi tersaji pada edisi kali.  Vaksinasi covid-19 kanggo para lansia: sing penting matur jujur marang petugas (hal. 4). Wali Kota Eri Cahyadi: karya inovasine dienggo ing Pemkot Surabaya (hal. 6). Wancine tuku omah lan mobil: mumpung pemerintah lagi mbebaske pajek (hal. 8). Ngresepi mekare tabebuya ing wulan Maret (hal. 10). Sugeng tindak Artidjo Alkostar: hakim MA sing prasaja dewedeni para koruptor (hal. 12). Prasasti jaman Airlangga diumbar mangkrak (hal. 13).  Padmanagara jaman kuna mung ngandelake tetuwuhan (hal. 14). Kuli bangunan moncer dadi rapper Jawa (hal. 17). Tayub asring dicap negatif: njoged kanggo golek kasampurnaning urip (hal. 18). BK lan Gajah Mada ketemu merga wangsit (hal. 20). Saiki ora gampang mlebu desa miliader (hal. 25). Ekspor Indonesia meh tau dilarang: usaha walet ora surut katerak pandemi (hal. 26). Usada sakit jubur: ngunjuk godhogan godhong wungu (hal. 41). Haryati: nglestarekake topeng lumantar bathik (hal. 42). Omben-omben sing gawe awak anget (hal. 43). Bakso Kadipolo: daginge pilihan kanggo njamin rasa lan kualitase (hal. 44). Urun rembug bab buyut: kasebut ing lakon Wayang Sri – Sadana (hal. 46).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.