Jaya Baya, No. 27, Minggu I, Maret 2023

Edisi kali ini memuat beragam berita. PM Walanda njaluk ngapura: ngakoni kekejamane sawise 76 taun mungkur (hal. 4). Lembaga kode sandi, kunci suksese Serangan Oemoem (hal. 6). PT KS lagi gawat, dewan malah main usir (hal. 8). Sedhekah bumi Sendhang Gedhe: saben taun ora gothang kudu nanggap wayang (hal. 10). Eri Cahyadi nyambangi wargane sing kecingkrangan (hal. 12). Misteri endhas buta ing Beji Sirah Keteng (hal. 13). Mamaca serat mi’raj tradhisi sing meh cures (hal. 14). Bathik pariwangi ikon Desa Ngampel (hal. 17). Konsisten ngleluri wayang nadyan raga wis ringkih (hal. 18). Gethuk alot Imogiri, iyen konsumsine para pejuang (hal. 20). Kredit murah njurung pamulihan ekonomi (hal. 25). Jembatan Kali Luk Ula ngemu crita sejarah (hal. 26). Mupangate pir kanggo kesehatan (hal. 41). Erlin Februanita: sambel pecel kacang mete rasane pancen wow… (hal. 42). Lawuh cukup protein (hal. 43). Pusaka kuna kasimpen ing Museum Amerika (hal. 44). Ngurus opo wae kudu nganggo BPJS kesehatan (hal. 46).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.