Jaya Baya, No. 25, Minggu III, Februari 2022

Edisi kali ini memuat beragam informasi. Kejaksaan ngirit ragad operasional: krupsi kelas teri ora diproses hokum (hal. 4). Ainun Najib, warga NU ahli TI: gawe mongkoge Jokowi jebule dhemen ngritik (hal. 6). Niba-tangi Mbah Gareng nglabuhi kesenian: pilih ninggal pakaryan ngeboti urip neng panggung (hal. 8). Ruwat bumi kanggo nundhung pandhemi (hal. 10). Irawati Rosita, sastrawati saka Blitar (hal. 11). Bupati Sidoarjo nampa tumbak lung gandhu (hal. 12). Paling rumpil gawe blangkon gagrag Yogya (hal. 13). Roekiah ikon kaendahan jaman pungkasan colonial (hal. 14). Aplikasi saying warga kanggo mbantu masyarakat (hal. 17). Eksotisme Pantai Jetis lan Pulo Momongan (hal. 18).Jagongan ing Podcast Cethik Geni: kok bias JB Lestari nganti 77 taun (hal. 20). Ekspor kethek buntut dawa kanggo ujicoba biomedis (hal. 26). Godhong kates pait nanging nyehatke (hal. 41). Prof. Dr. Ir. Mary Astuti: mongkog antuk julukan professor tempe (hal. 42). Maneka masakan manca (hal. 43). Ing atase dodolan tahu aci sewulan ora mati Rp 112 yuta (hal. 44). Golek jodho ing internet dianggep luwih efisien (hal. 46).
 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.