Edisi kali ini memuat beragam informasi. Vanuatu, negara cilik pethakilan: pijer ngrusuhi Indonesia nyengkuyung separatis Papua (hal. 4). Pers lan ekonomi kerakyatan: media massa digital merbawani ngrembakane UKM (hal. 6). Blanja bawahan-atasan njomplang: tukang pos Krodha blanjane dadi telat (hal. 8). Capres medsos Nurhadi-Aldo njalari ngowos: golput bisa gawe apese capres Jokowi – Prabowo (hal. 10). Herawati Diah: tokoh pers wanita sing manjila (hal. 12). UAD bebarengan TNI AD ngembangake rudal 70mm (hal. 13). Abdidalem Kraton dibayar liwat rekening bank (hal. 14). Pelatihan nulis novel Basa Jawa: perlu nekani papan latar burine crita (hal. 15). Dagangan njebumbuk ora payu malah duwe warung gedhe (hal. 17). Nyawijine multi-etnis ing Solo: budaya Jawa lan Tionghoa lumaku salaras bebarengan (hal. 18). Klentheng Hwie Ing Kiong, Madiun: bebanane Residen Walanda amarga bojone bisa waras (hal. 20). Mung ana ing Jawa Wetan: sepur siji jenenge loro stasiun awal lan akhire padha (hal. 38). Misi Budaya Albiruni Raushanfikri: duwe pengalaman dhewe ngenal ulah rasa (hal. 26). Ungkrung jati (hal. 34). Supaya abab ora ngganda (hal. 41). Melia Jatmiati, SH: wanita kudu berdikari dudu kanca wingking (hal. 42). Basa lambang wonten ing wayang: jejer kapisan pasemonipun lare manyura nyelaki kukud (hal. 44). Reca Bima saka jaman surute Majapahit: masyarakat ngarepake kaya Gajah Mada (hal. 46). 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.