Majalah ini terdiri dari beberapa artikel. Budi Gunadi ora Percaya Datane Dhewe: Cara Ngawekani Covid-19 Sasuwene Iki Ora Pener (hal.6-7) ringkese yaiku: Faktor teknis sing kudu diadhepi dening tim vaksinasi, yaiku  kahanan geografi Indonesia sing bawera, saengga kangelan anggone nggayuh papa-papan tinamtu.

Gerakan Wakaf Uang Sakabehe Kanggo Umat (hal.8-9), ringkese yaiku: Wakaf ora pada karo infaq. Yen infaq, uga zakat iku sawijine sedhekah sing bisa didum langusng. Nanging wakaf ora entuk didum langsung, dhuwite kudu dikelola diusik ben metu asile, banjur dhuwit asil kuwi sing bisa digunakake. Jumlah nadzir ing Indonesia uga akeh. Ana BWI, Dompet Dhuafa, ACT (Aksi Cepat Tanggap), Rumah Zakat, Lazismu, lsp.

Prof. DR. Ir. Murddjiati Gardjito: Panganan Tradisional Ora Sauger Tamba Luwe (hal.14-15), ringkese yaiku: Sing dadi kaluwihane kuliner tradisional sakliyane ngemu surasa filosofis, uga ora bisa dipisahake karo kearifan lokal sing wis ana wiwit jaman kuna. Kuliner tradisional cinipta saka bahan-bahan pokok sing ana ing sakiwa-tengene kita, lan sak banjure tuwuh saka krenteging pikir banjur kacipta kuliner kasebut.

Erma S. Gani Modhel Lawas Sing Isih Lestari (hal.17), ringkese yaiku: Donyaning model ing wektu saiki miturut Erna isih bisa lumaku ning winates. Mengko sawise sirnane Covid-19 diajab bisa gumregah maneh sebab donyaning fashion lan model kuwi ngrembaka sebab fashion mengkono gumantung kahanan, sing dibutuhake bisa nyalarasake karo kahanan lan kreativitas lan ngeloni trend sing lagi ana.

Basa Jawa karo Melayu Oyod Nunggal Deleg (hal.44-45), ringkese yaiku: Para sarjana bangsa Eropa isih ngecakake ikhtiyar mawerna tumrap pangudi marang basa sarta kasusastran Jawa. Merga sapa sing sumedya ngandharaken kasusastraning bangsa kanthi salesih, uga kudu ngawruhi marang sawernane tatacara serta tata adat bangsa. Dadi wewaton uga tumrap pangudi kasusastran Jawa.

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.