Jaya Baya, No. 21, Minggu IV, Januari 2022

Edisi kali ini memuat beragam informasi. Akeh gurune katampa PPPK sekolah swasta dadi suwung (hal. 4).Kuburan pesawat arep dienggo apa? (hal. 6). Bedhaya nggambarake lakuning urip manungsa (hal. 8). Busana Ratu lan rakyat ing jaman Jawa Kuna (hal. 10). Supali, pemain Ludruk Mojokerto sing sarwa bias (hal. 12). Festival reyog kendhang mahargya kades anyar (hal. 13). Nlesih 5 versi bab patine Ki Ageng Mangir Wanabaya (hal. 14). Guwa Jepang Berbah gedhe tur apik (hal. 17). Generasi mudha njaga lingkungan: manfaatake teknologi ngelikake masyarakat (hal. 18). Pepes endhpg iwak enak tur murah (hal. 20). Btu “Swiss Van Java”: papan mesanggrah kulawarga para nata (hal. 26). Songgolangit kanggo marasake encok (hal. 41). Yuniar Poerbandini, M.Pd.: guru multi talenta (hal. 42). Jajan lan lawuh saka kenthang 9hal. 43). Sumur-sumur tuwa ilang merga dilalekake (hal. 44). Mbrastha tikus sawah: besangan listrik paling jos nanging uga nyilakani 9hal. 46).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.