Jaya Baya, No. 20, Minggu III, Januari 2022

Edisi kali ini memuat beragam informasi. Was-was PTM penuh nalika omicron ndrebala (hal. 4). Wong Kalang ahli bangunan Kraton: sugihe karana laku dagang lan mbukak gadhe (hal. 6). Lembaga Eijkman diakuisisi BRIN: ganti manajemen, aja ngurbanake ilmuwan (hal. 8). Dadi perajin bonsai kelapa karana judheg neng omah (hal. 10). Kethek ing Makam Ngujang bias nglantarake pasugihan (hal. 12). Ngolah gula Jawa dadi atraksi wisata (hal. 13). Kentheng Sanga Gunung Merbabu: ganda mistis ginubel eloke sesawangan alam (hal. 14). Eri Cahyadi: ora ususm Lurah mung neng kantor (hal. 17). Bathik ing Museum BPK: crita Dewa Wisnu mbrastha korupsi (hal. 18). Gunung gamping ajeg njaluk ritual bekakak (hal. 20). Ngrumat dara balap asile bias yutanan (hal. 26). Kutu air utawa rangen ing sikil (hal. 41). Lawuh dikukus luwih sehat (hal. 43). Krisis batubara domestic: padha didol ekspor, PLN nganti mbengok (hal. 44). Nggampangake wira-wiri nganggo kreteg prau (hal. 46).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.