Jaya Baya, No. 2, Minggu II, September 2022

Edisi kali ini memuat beragam informasi. Ekosistem Bromo kaancam merga akehe wisatawan (hal. 4). Tes mlebu perguruan tinggi negeri: jalur mandhiri jebule dadi sarana korupsi (hal. 6). Pakaryan enak dadi anggota DPR: bayar gedhe nampa pensiun salawase urip (hal. 8). Pasarta ruwatan mblader sawise rong taun leren (hal. 10). Kepyakan Kyai Kanyut tetenger tutup suran (hal. 12). Festival ndhayak SD emak-emak uga melu (hal. 13). Sorgum sing wis dilalekake: wiwit dilirik maneh nalika larang gandum (hal. 14). Perajin kurungan Sukorejo entuk bantuan mesin (hal. 17). Ngleluri kesenia Cing Po Ling: beksa gladhen prajurit sing nyedhaki punah (hal. 18). Monumen Ngoto ing Bantul: pepenget lelabuhane para pejuang TNI AU (hal. 20). Ngingu kura kanggo kontes: tansaya akeh kothaketansaya mumbul regane (hal. 26). Raden Mayaretna: Pangeran Manthili ngupadi putri titisane Dewi Sri (hal. 33). Macem-macem diet kanggo kesehatan (hal. 41). PBN Malang Raya: ngenalke budaya adiluhung nusantara (hal. 42). Masakan ayam (hal. 43). Ngenalake kuliner Solo ing Mangkunegaran (hal. 44). Usum karnaval: perajin kostum carnival kebanjiran order (hal. 45). Program bayi tabung: ragade atusan yuta durung karuwan kasil (hal. 46).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.