Jaya Baya, No. 2 Minggu II, September 2021

Edisi kali ini memuat beragam informasi. Galangan Banyuwangi Bisa Gawe Kapal Siluman TNI AL (hal. 4). Promosi Indonesia Lumantar “Jalur Rempah Nusantara” (hal. 6). Wit Bendha Sing Tansaya Langka: Kulite kinarya tas dening Suku Baduy (hal. 8). Euforia Porang Nyebabake Rega Pangedole Anjlog (hal. 10). Wali Kota Madiun Ngepyakake BLTD (hal. 12). Stupa Mintaraga Njalari Panas yen Dienggo Tapa (hal. 13). Miyak Jatidhirine Soedjojono Saka Lukisan Sultan Agung (hal. 14). Crita Horor ing Suwalike Lelagon “Nina Bobo” (hal. 17). Setengah Abad Mbah Satinem Dodolan: Lopis gaweane didhemeni Pak Harto nganti actor Korea (hal. 18). Tikus Kewan Njijiki Jebule Bisa Mikolehi (hal. 20). Rizki lan Fachma Kapilih “Gus dan Yuk Mojokerto 2021”: ngajokake seni budaya, pariwisata lan ekonomi kreatif (hal. 25). Peraih Medali ing Paralimpiade: Widiasih tau meri karo kancane sing normal (hal. 26). Prabu Kala Iramba: Yitma aluse manjing ing anggane Bathara Gana (hal. 33). Bahan Pangan Werna Ijo Nyehatake Awak (hal. 41). Nanik Mudjiastutik, M.Pd.: Kalsium bangunan kanggo selada hidroponik (hal. 42). Gawe Pempek Palembang (Hal. 43). Makam Bupati I Tuban Rinenggan Dhuwit Kuna (hal. 46).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.