Jaya Baya, No. 19, Minggu II, Januari 2022

Edisi kali ini memuat beragam informasi. Istana Presiden sing anyar: dadi lambang persatuan ning nuwuhake polemik (hal. 4). Agama telu bisa urip rukun ing balun (hal. 6). Mulyakake tetuwuhan jaman kawuri: jeneng wit-witan kinarya arane desa lan kutha (hal. 8). Para pandhe gamelan ing Wirun: ora gelem mopo katerak pandhemi (hal. 10). Festival Ndhayak kanggo nglumpukake donasi Semeru (hal. 13). Wis pantes Denny Caknan dadd “penerus” Didi Kempot (hal. 14). Gawe dhompet cilik rejekine gedhe (hal. 17). Weton langgar desa dadi juragan kaligrafi (hal. 18). Bu Rudy sejatine ora seneng masak (hal. 20). Oncek-oncek wewarah Jawa (hal. 24). Mbah Niman lega sawise melu nikah massal (hal. 25). Sarinah: batur sing menehi inspirasi Bung Karno (hal. 26). Mupangate salak kanggo kesehatan (hal. 41). Endah Laras: taberi seni tradhisi, moncer ing sawenehe kesenian (hal. 42). Jangan lodheh lan lawuhe (hal. 43). Akeh ramalan pandhemi bakal sumingkir taun iki (hal. 44). Jeneng Grojogan Sewu jebul nuduhake jarak (hal. 46).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.