Majalah mingguan berbahasa jawa  dalam edisi kali ini memuat berbagai artikel diantaranya: Wayang virtual ing pandemi (hal. 4), Wigatine merak durung didasari dening UMKM (hal. 6), Wewayangan lelabuhane Riyanto tansah muncul saben natal (hal. 8), Kejutan Jokowi ing hari ibu pasangan 02 klakon kabeh diboyong mlebu cabinet (hal. 10), Risma dilantik menjadi Mensos Balaikota dibanjiri rerangken kembang (hal. 12), Manuk grejo minangka indicator tingkat polusi (hal. 13), Syeh jangkung lan crita Saridin muride Sunan Kalijaga (hal. 14), Forum kompak ngajak peduli autis (hal. 17), Yasa prau pakaryan wigati ing jaman kerajaan (hal. 18), Sistem bioflok lan akuaponik mikuwati ketahanan pangan (hal. 20), Prekawis sandhangan  1 (hal. 24), Pasar senggol papane Njajan lan golek kenalan (hal. 25), Madu klanceng regane larang, gedhe manfaate (hal. 26), Brantalaras: Anake Arjuna sing dadi mantune Adipati Karna (hal. 33), Kunir asem, jampi kanggo ningkatake imun (hal. 42), Legenda Robin Hood Van Tambak Oso (1), Beda tipis antarane pahlawan lan brandhal  (hal 44), Bageng desa wisata jeruk Pamelo (hal. 46).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.