Jaya Baya, No. 17, Minggu IV Desember 2021

Jaya Baya edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Kurikulum Paradigma Baru Bisa Dicacake Wiwit 2022 (hal. 4-5), Mengeti Hari Ibu 22 Desember Poligami Gawe Suwasana Kongres Perempuan kisruh (hal. 6-7), Nggandholi Garuda Murih Ora Kebacut Bangkrut (hal. 8-9), Ing Tangane Mat Musein Trompet Bisa ngomong (hal. 10-11), Sylvia Saartje Rocker Wanita Kawitan Sing isih Eksis (hal. 12), Seni Trenggalek Tampil Gawe Cingake Warga Solo (hal. 13), Candhi Borobudur Madeg Ing Satengahe Danau Purba (hal. 14-15), Primbon (hal. 16), Monalisa, Kumpulane Ibu ayu Baud Nglukis (hal. 17), Merak Mutasi Sajodho Paling Murah Rp 50 yuta (hal. 18-19), Seni Mangkunegaran Dikepyake Ing mal (hal. 20), Crita Sambung (hal. 22-23), Kawruh Agama (hal. 24), Gambag Suling (hal. 25), Patuladhan Tumrap Wanita Saka Pilihane Yuni (hal. 26-27), Crita Cekak (hal. 28-29), Crita Wayang (hal. 30-31), Wista Bencana (hal. 32), Sentanuraja Nglintir Nagara Ngastina Saka Begawan Palasara (hal. 33), Nafis Sing lantip (hal. 34-35), Calon Pengarang (hal. 35), Crita Romansa (hal. 36-37), Geguritan (hal. 38), Layang Saka warga (hal. 39), Mupangate Gayam kanggo Kesehatan (hal. 41), Ita Hariyanti, S.Sn Kolektor Kang Wasis Njamasi Keris (hal. 42), Bumbu Bali Jawa Timur (hal. 43), Crita salamah-Rumini Klakon Ndhodhog Atine Wong Akeh (hal. 44-45), Pandhemen Sepedha Unta Ngreksa Paseduluran Ngleluri Barang Kuna (hal. 46-47), Ana Ana Bae (hal. 48), Emoh Mlebu Youtube (hal. 49), Gong (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.