Jaya Baya, No. 16, Minggu III Desember 2021

Jaya Baya edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Maca sasmitane Alam Saka Erupsi Semeru (hal. 4-5), Niba Tangi Kethoprak Ing Ulege Jaman (2): Njumbuhake Kesenian Nut Jaman Kelakone (hal. 6-7), Abote Ngopeni Cagar Budaya Butuh Ragad Gedhe Ngrumat Bangunan Kuna (hal. 8-10), Kurungan Desa Sukorejo Bojonegoro Ngecakae Teknologi Cithak 3D (hal. 10-11), Om Gik Seneng Nampa Sepedha Rodha Telu (hal 12-13), Sate Klatak Pak Bari Warisan Kuliner Imogiri (hal. 14-15), Setaun Pemerintahan Eri-Armuji: Sukses Ngatasi Pandemi, Ngangkat Perekonomian (hal. 17), Klambi Kucing Wae regane Bisa Rp 1,5 Yuta (hal. 18-19), Ngresepi Endahe Alam Ing Lombok Wetan (hal. 20-21), Crita Sambung: tresna Gumelar Kanggo Mas hakam (hal. 22-23), Antarane swarga lan Naraka (7) (hal. 24), Crita Cekak: Mancing (hal. 28-29), Nuladha tresnane Rumini Marang Ibune (hal. 32), Raden harya Prabu Dadi Jagone Dewa kadhaupake Karo Widadari (hal. 33), Crita Taman Putra: Masker Kanggo Pak hadi (hal. 34-35), Crita Romansa: Sok Priyayi (hal. 36-37), Ambal Warsa Majalah Jaya Baya Ka-76 (hal. 39), Sinusitis Gejalane Padha Karo Flu (hal. 41), Ika Arista Mpu Keris Wanita Saka Madura (hal. 42), Puding lan setup Sawo (hal. 43), Usaha Letter Manual Saka Lamongan Ora Samar kesaingan Karo Spanduk cetak (hal. 44-45), Teknologi Bisa ngirit Anggaran Blanja ASN (hal. 46-47), Crita Misteri: Kos Angker (hal. 49).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.