Jaya Baya, No. 15, Minggu III Desember 2022

Edisi kali ini memuat beragam informasi. Rancangane butuh wetu 54 taun: DPR ngesahake RKUHP ing satengahe aksi protes (hal. 4). Grombolan gangster gawe geger Surabaya (hal. 6). Planetarium dibangun orde lama: cara Sukarno mupus kapitayan takhayul (hal. 8). Slametan bukak swah : ujube anggone tandur ora nemahi memala (hal. 10). Nitik gaya bathik saka serat Damar Wulan (hal. 12). Ki Patih ora kersa pasareyane dicungkup (hal. 13). Sukses urip ing Qatar ngandelake dodol tahu (hal. 14). Kedai makan romantis menune sarwa romantis (hal. 17). Rajamala maskot Kutha Solo: sirah raseksa sing dikramatake (hal. 18). Truk duweke Mbah Jum dadi mobil jenasah (hal. 20). Dodi Purwanto: DPRD Kediri tinarbuka kanggo rakyat (hal. 26). Prabu Hagniyara: males pati anake, tiwas deng Satriya Wiratha (hal. 33). Kolesterol (hal. 41). Kholifah pengusaha sambel iwak: ngangkat drajate iwak segara (hal. 42). Gawe kue kering (hal. 43). Bot repote dadi “kulit putih”: bocah albino diarani anake babu Walanda (hal. 44). Kadurjanan muncul mbarengi njebluge Kelud (hal. 46).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.