Jaya Baya, No. 15, Minggu II Desember 2022

Edisi kali ini memuat beragam informasi. RUU kesehatan dadi polemik: organisasi profesi kebrongot kewenangan dipretheli (hal. 4). Dongeng njurung bocah duwe kemampuan verbal (hal. 6). Paraga Durga kang dimulyakake: dadi ibuning donya masyarakat agraris (hal. 8). Metamorfosa tumbu: saka piranti omah dadi kriya unik (hal. 10). Margaret Angelina Suoth: ambyur ing donya loro kang beda (hal. 12). Nglestarekake pring tanduran eksotik (hal. 13). Watu mulya, barleyan: lambang kaluhuran sarta sarana usada (hal. 14). Ambal warsa ngiras nguri-uri budaya (hal. 17). Dhalang wayang thengul, Ki Darno: biyen kipa-kipa saiki tansaya tresna (hal. 18). Makam Waliyullah tuwa ing sajrone kompleks TNI (hal. 20). Kutha Madiun dipoles ngangkat perekonomian (hal. 25). Situs Bre Kahuripan: ana bangunan suci lan padunungan kuna (hal. 26). Prahastha: ngreksa kembang Dewaretna nganti tumekaning pati (hal. 33). Mupangate siwalan tumrap kesehatan (hal. 41). Dian Novita: mbaleni ambyur ing jagate tarik swara (hal. 42). Lawuh bergizi lan tahan suwe (hal. 43). Sega goreng jagung mirasa tur luwih sehat (hal. 44). Angin resesi wiwit krasa: PHK gedhen-gedhen nerak industri tekstil (hal. 46).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.