Jaya Baya no. 14 Minggu I Desember 2021

Berbagai informasi  yang dimuat  dalam edisi kali ini adalah: Menang tanpa perang ing bumi Papua (hal. 6), Pengetan 100 dinane Mangkunegaran IX: Para calon padha ngenteni tumurune wahyu keprapon (hal. 6), Dolan menyang kutha lawas Tuban (hal. 8), Tugas duit Eri-Armuji ngrengsengake ekonomi sawise pandemi surut (hal. 10), Sing moto keris Diponegara nemahi kedadeyan aeng (hal. 13), Tilas dalem ibu Bung Karno dadi paket Soekarno heritage (hal. 14), Sosialisasi efektif peredran rokok ilegal (hal. 17), papan klumpukan cah nom-noman sunau lan ngleluri budaya Bawa (hal. 18), Balekake kuncarane “Mlaku-mlaku nang Tunjungan” (hal. 25), Bejijong kapilih dadi wisata unggulan (hal. 26), Ngupakara lara canthengan (hal. 41), Dra. Endah Purnomowati : Biyen aktif ngurusi sastra Jawa saiki ketua dharma wanita Unesa (hal. 42), Diskusi mapag KBJ VII: Sastra Jawa kaya bocah utheg dewean (hal. 44), Bersih Nagari digawe prasaja: Ora ana rebutan buceng kirab mung simbolis (hal. 46).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.