Jaya Baya, No. 40, Minggu I, Juni 2022

Edisi kali ini memuat beragam berita. Nostalgia lawak Srimulat sing”hil yang mustahal” (hal. 4). Bemo tilas “raja jalanan” sing ora gelem cures (hal. 6). Sesaji Mahesa Lawung: rekadayane PB VI nglimpe Walanda (hal. 8). Ndhudhah sejarah saka kali Surabaya (hal. 10). Larung Kali Brantas bali digelar masyarakat (hal. 12). Temon reca Dwarapara nuduhake anane candhi (hal. 13). Tuk Mima Lukar: patirtan suci jaman Hindhu (hal. 14). Daftar sekolah negeri gampang cara daring (hal. 17). Ndhudhah bakate bocah autis: guru lan siswane kudu duwe sesambungan batin (hal. 18). Rijsttafel tata boga nusantara adiluhung (hal. 20). Gubernur Khofifah ngajak nukoni prodhuk lokal (hal. 25). Ngembangake kesenian Kethoprak: nengenake sing mudha ora ninggal sing tuwa (hal. 26). Resi Suwandageni: ngampil sanjata cakra mungkasi Prabu Danaraja (hal. 33). Bebayane ngunjuk teh pelangsing (hal. 41). Asrie Wulan Yuliani: ambyur kanggo kemajuan pariwisata Sidoarjo (hal. 42). Maneka lawuh saka ayam (hal. 43). Pakaryan advokat wiwit moncer: pengin njejegake keadilan apa mburu sugih donya? (hal. 44). Aturan menehi jeneng bayi: jeneng ora kena dawa lan multitafsir (hal. 46).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.