Djaka Lodang, No. 52, 28 Mei 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Kembang Alas Jati (7) (hal. 2 dan 51), Buku (hal. 4), Yogya Darurat Sampah Bisa Sampah Dadi Berkah (hal. 5), Kawruh Dhuwung (hal.6), Nglestantunaken Aksara jawa ing Madyaning Internasional (02) (hal. 7), Ani Mardhina Sapa Tekun Bakal Tekan (hal. 8), Pengetan Ambal Warsa (hal. 9), Ganesh Wara Sayekti, S.Sn, Dhalang Putri Kang Saka SD Wis Nyampursari (hal. 10-11), SMP Kanisius Bambanglipuro Alumnine Kasil dadi Guru Besar UGM (hal. 12-13), Menteri Desa Tedhak ing Kalurahan Segoroyoso (hal. 14-15), Aja Kuciwa Duweni Bocah Meneng, Bocah Meneng iku Asring Malah Pinter (hal. 16), Pocung (hal. 17), Jagading Lelembut: Nampa Telpon Saka Alam Ghaib (hal. 18), Kembang Setaman (hal. 19), Sejarah Perpustakaan Negara RI (4) (hal. 20), Nasib Panjenengan (hal. 21), Padhalangan: Ibu Lurah Winihan (hal. 22-23), Crita Rakyat: Dahuru ing Praja Wilwatikta (12) (hal. 24-25), Crita Cekak: Mad Wangsit Ngumbah Dhuwit (hal. 26-27), Wacan Bocah: Ula Sawa KangSombong (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Banyumasan: Wisata Tratag (hal. 32), Oh Lelakon: Ora Kuwat Kena Godha (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Cumloroting Cahya ‘Lintang Johar’ (hal. 35), Ritual ‘Air Suci’ Waisak 2566 BE ing Umbul Jumprit Temanggung (hal. 36-37), Pengetan Tri Suci Waisak Nasional 2566 BE/2022 M “Jalan Kebijaksanaan Menuju Kebahagiaan Sejati” (hal. 38-39), Komplek Sri Manganti (hal. 40-41), Tumpangsari Jahe-Kelengkeng Sajrone Pelatihan Kolaborasi Tetanen Hltikultura (hal. 42-43), Kreteg Kretek 2 Wis Isa Diliwati (hal. 44), Syawalan 1443 H Pengurus GPMB DIY (hal. 45), Masyarakat Jogja Bungah, Jogja Cross Culture Kaadani Meneh (hal. 46-47), AJAG (hal. 48), Lakon Laku Lampahing Rasa Sumendhe ing Gusti (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.